Licence

FXPN > Licence

LICENCE OD INSTITUCE CYSEC

Společnost Leverate Financial Services Ltd je regulována kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (číslo licence 160/11), jež ji opravňuje poskytovat prvotřídní zprostředkovatelské služby a přímé zpracování všem členským státům Evropské unie a dalším třetím zemím. Kyperská komise pro cenné papíry a burzy (CySEC) je orgánem dozoru a regulace pro společnosti poskytující investiční služby na Kypru a je členem Výboru evropských regulátorů trhů cenných papírů (CESR). Leverate Financial Services Ltd dodržuje všechny platné předpisy EU a místní předpisy, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů (MiFID) a kyperského zákona o investičních službách a činnostech a regulované trhy z roku 2007 (zákon 144 (I) / 2007).

 

LICENCE MIFID

„Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) 2014/65/EU (MiFID II)“ je směrnice přijatá Evropským parlamentem a Radou EU, která vstoupila v platnost ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) 1. listopadu 2007. Směrnice MiFID II byla přijata na Kypru v podobě kyperského „Zákona 87 (I)/2017 o poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností a provozování regulovaných trhů (kyperský zákon o investičních službách)“. MiFID II poskytuje sjednocené regulované prostředí pro investiční služby a činnosti ve 30 členských státech EHP (27 členských států Evropské unie plus Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Hlavním cílem směrnice MiFID II je zvýšit finanční transparentnost, hospodářskou soutěž a nabídnout větší ochranu spotřebitele v oblasti investičních služeb. Leverate Financial Services Limited jakožto evropská investiční společnost regulovaná kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy („CySEC“) (číslo licence 160/11), dodržuje všechny platné evropské a místní zákony a předpisy, včetně směrnice MiFID II a kyperský zákon o investičních službách.

Pro více informací nás prosím kontaktujte
Zobrazit licenci zde.

Leverate Financial Services Ltd je licencována a regulována kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (číslo licence 160/11). Varování před rizikem: Naše služba zahrnuje produkty, se kterými se obchoduje na marži a představují tak vysoký stupeň rizika pro váš kapitál. Můžete přijít o celý investiční kapitál nebo jeho část. Přečtěte si podrobná upozornění na rizika:  Seznámení s riziky vydané společností LFS.

Leverate Financial Services Limited je členem Kompenzačního fondu pro investory (ICF) v souladu se zákonem 144 (I)/2007. Účelem ICF je poskytnutí ochrany a zajištění nároků zahrnutých klientů vůči kyperským investičním společnostem v případech, kdy člen fondu není schopen plnit své závazky. Klienti společnosti Leverate Financial Services Ltd jsou chráněni v rámci Kompenzačního fondu pro investory (ICF) až do výše 20 000 EUR na osobu.

Zavos City Center, 4th Floor
88 Ayias Fylaxeos St.
Limassol 3025
Cyprus

Telefon: +357 25 25 44 22
Fax: +357 25 25 44 23
Email: support@fxpn.com