Často kladené dotazy

FXPN > Často kladené dotazy

PODKLADY

JAKÉ PODKLADY BUDU POTŘEBOVAT, POKUD SE CHCI STÁT VAŠÍM KLIENTEM?

Barevná kopie platného cestovního pasu nebo jiného identifikačního dokladu vydaného úřady (např. řidičský průkaz, občanský průkaz atd.). Identifikační doklad musí obsahovat celé jméno klienta, datum vydání nebo uplynutí doby platnosti, místo a datum narození nebo daňové identifikační číslo klienta a podpis klienta.
Jeden účet za služby (např. elektřina, plyn, voda, telefon, benzín, připojení k internetu a/nebo kabelové televize, výpis z bankovního účtu), který jste zaplatili během posledních 6 měsíců a obsahuje informaci o vaší adrese.

MUSÍM PŘEDKLÁDAT DŮKAZ O POBYTU?

Ano. Aby bylo možné začít obchodovat a vybírat prostředky z vašeho účtu, je třeba váš účet ověřit, proto musíte poskytnout jeden účet za služby (např. elektřina, plyn, voda, telefon, benzín, připojení k internetu a/nebo kabelové televize nebo výpis z bankovního účtu), který jste zaplatili během posledních 6 měsíců a obsahuje informaci o vaší adrese.

PROČ MUSÍM PŘEDKLÁDAT DOKUMENTY ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ ÚČTU?

Jakožto regulovaná společnost fungujeme v souladu s řadou otázek a postupů související s dodržováním předpisů, které nám ukládá hlavní regulační orgán CySEC. Tyto postupy zahrnují shromažďování odpovídající dokumentace od našich klientů v rámci opatření KYC (poznej svého klienta), včetně sběru údajů z platného průkazu totožnosti a nedávno (do 6 měsíců) zaplaceného účtu za služby nebo výpisu z bankovního účtu, který dokládá adresu klienta.

MUSÍM OPĚTOVNĚ NAHRÁVAT DOKUMENTY, KDYŽ SI OTEVŘU NOVÝ OBCHODNÍ ÚČET A MŮJ PRVNÍ ÚČET UŽ BYL SCHVÁLEN?

Ne, váš nový účet bude automaticky ověřen, pokud zadáte stejné osobní/kontaktní údaje jako u účtu předchozího.

Mohu své osobní údaje aktualizovat?

Pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat, zašlete prosím E-mail na backoffice@fxpn.com z vaší registrované E-mailové adresy.

OBCHODNÍ ÚČTY

JAK DLOUHO MOHU POUŽÍVAT DEMO ÚČET?

Na demo účty FXPN se žádné datum vypršení platnosti nevztahuje, takže jej můžete používat tak dlouho, jak budete chtít. Demo účty, které byly neaktivní déle než 90 dnů od posledního přihlášení, budou uzavřeny. Nový demo účet si však můžete otevřít kdykoli. Upozorňujeme, že můžete mít maximálně 5 aktivních demo účtů.

JE MOŽNÉ, ŽE PŘIJDU O VÍC PENĚZ NEŽ VLOŽÍM?

Ne, nemůžete přijít o více prostředků, než jste vložili. Pokud skluz určitého měnového páru způsobí záporný zůstatek, bude automaticky resetován při vašem dalším vkladu.

JSOU MÉ PENÍZE V BEZPEČÍ?

FXPN provozuje společnost Leverate Financial Services Ltd, která zajišťuje bezpečnost finančních prostředků našich klientů a ochranu spotřebitele podle směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Opatření, kterými se FXPN zavazuje řídit, jsou následující: Segregace finančních prostředků klientů Prostředky klientů jsou převáděny na oddělený bankovní účet společnosti. Tyto prostředky se nenacházejí v rozvaze a nemohou tak být použity k výplatě věřitelů v případě platební neschopnosti společnosti, což je velmi nepravděpodobný scénář.
Bankovní účty Klientské a provozní bankovní účty máme u bankovních institucí EU s velkou reputací.
Kompenzační fond pro investory (ICF) Kompenzační fond pro investory zajišťuje, že společnost vyplatí náhradu všem klientům v případě, že se společnost ocitne v insolvenci nebo bude muset své služby pozastavit, což jsou velmi nepravděpodobné scénáře. Výše náhrady se bude odvíjet od převládající úrovně nároků klientů.
Dohled ze strany regulátora Jakožto regulovaný poskytovatel finančních služeb jsme povinni plnit přísné finanční požadavky, včetně měsíčního předkládání finančních zpráv našemu hlavnímu regulačnímu orgánu, Kyperské komisi pro cenné papíry a burzy (CySEC). Ze zákona jsme tedy povinni udržovat likvidní kapitál dostatečný k pokrytí vkladů klientů, možných výkyvů měnových pozic společnosti a veškerých nesplacených nákladů. Náš regulátor je každý rok informován o jakýchkoli nedostatcích v podrobném auditu předloženém nezávislým interním auditorem.

JAKÉ ROZPĚTÍ NABÍZÍTE?

Nabízíme variabilní rozpětí, které může být i 0 pipů. U nás žádné rekotace nejsou: naši klienti dostávají přesně takovou tržní cenu, kterou náš systém obdrží.

JAKOU FINANČNÍ PÁKU NABÍZÍTE?

Námi poskytovaná finanční páka se pohybuje od 2:1 do 30:1. Finanční páka se odvíjí od obchodovaného nástroje.

CO JE TO MARŽE/ÚROVEŇ MARŽE/VOLNÁ MARŽE?

Marže je požadovaná částka v základní měně obchodního účtu potřebná k otevření nebo udržení obchodu.
Při obchodování na forexu se požadovaná/používaná marže pro konkrétní obchod vypočítá podle vzorce: Loty * Velikost kontraktu / Finanční páka. Zde je výsledek původně vypočítán v první měně obchodovaného měnového páru a poté převeden do základní měny vašeho obchodního účtu, který bude numericky zobrazen v MT4 nebo na jakékoli jiné obchodní platformě.
Požadavek na marži pro zlato a stříbro je vypočtený podle následujícího vzprce: Loty * Velikost kontaktu * Tržní cena / Finanční páka. Výsledek vyjde v USD a bude převeden na základní měnu vašeho obchodního účtu (v případě, že je jiná než USD).
Požadavek na marži pro CFD se vypočítá podle následujícího vzorce: Loty * Velikost kontaktu * Počáteční cena * Procento marže. Výsledek vyjde v USD a bude převeden na základní měnu vašeho obchodního účtu (v případě, že je jiná než USD).
Úroveň marže se počítá podle vzorce Vlastní kapitál/Marže * 100 %.
Volná marže je vlastní kapitál mínus marže. To jsou dostupné prostředky, které používáte k otevření nových obchodů nebo k udržení stávajících obchodů.

JAK VYPOČÍTÁM MARŽI?

Vzorec pro výpočet marže pro forexové nástroje je následující: (Loty * Velikost kontraktu / Finanční páka), výsledek je vždy v primární měně páru.
V rámci STANDARDNÍCH účtů mají všechny forexové nástroje kontrakt o velikosti 100 000 jednotek. V rámci MICRO účtů mají všechny forexové nástroje kontrakt o velikosti 1 000 jednotek.
Pokud je například základní měna vašeho obchodního účtu USD, vaše finanční páka je 1:500 a obchodujete 1 lot EURUSD, bude marže vypočtena takto: (1 * 100 000/500) = 200 EUR Euro je primární měna páru EURUSD, a protože váš účet je v USD, systém automaticky převede 200 EUR na USD podle aktuálního kurzu.

JAK SE VYPOČÍTÁ MARŽE U ZLATA/STŘÍBRA?

Požadavek na marži pro zlato/stříbro se vypočítá podle vzorce: Loty * Velikost kontaktu * Tržní cena / Finanční páka.

JAK SE VYPOČÍTÁ MARŽE U CFD?

Vzorec pro výpočet marže pro CFD: Loty * Velikost kontaktu * Počáteční cena * Procento marže.

JAK SE VYPOČÍTAJÍ SWAPY V MĚNOVÝCH PÁRECH (VE FOREXU) A PRO ZLATO/STŘÍBRO?

Swapový vzorec pro všechny forexové nástroje, včetně zlata a stříbra, je následující: Loty * Dlouhé nebo krátké pozice * Velikost bodu Zde je příklad EUR/USD: Základní měnou klienta je USD 1 lot nákupu EUR/USD Dlouhá = -3,68 Protože jde o nákup, systém nastaví swapovou sazbu pro dlouhou pozici, která je aktuálně -3,68 Velikost bodu = velikost kontraktu páru * minimální cenová fluktuace Velikost bodu EUR/USD = 100 000 * 0,00001 = 1 Pokud dosadíme daná čísla do vzorce, dostaneme 1 * (-3,68) * 1 = -3,68 USD.
Takže za 1 lot nákupu EUR/USD, pokud bude pozice zachovaná přes noc, bude výpočet swapu pro klienta -3,68 USD.
Zde je příklad pro zlato: Základní měnou klienta je USD 1 lot nákupu zlata Dlouhá = -2,17 Protože jde o nákup, systém nastaví dlouhé body, které jsou aktuálně -2,17.
Velikost bodu = velikost kontraktu páru* minimální cenová fluktuace Velikost bodu pro zlato = 100 * 0,01 = 1 Pokud dosadíme daná čísla do vzorce, dostaneme 1 * (-2,17) * 1 = -2,17 USD.
Takže za 1 lot nákupu zlata, pokud bude pozice zachovaná přes noc, bude výpočet swapu pro klienta -2.17 USD.
Upozorňujeme, že pokud je základní měna obchodního účtu v EUR (podobně jako v předchozích příkladech), výpočty swapu budou převedeny z USD na EUR. Výsledek výpočtu swapu je vždy sekundární měnou v symbolu, a systém ho převede na základní měnu obchodního účtu.
Uvedené příklady slouží pouze jako vodítko a neodrážejí aktuální náklady.

OTEVŘEL JSEM POZICI 0,01 MIKRO LOTŮ A UZAVŘEL POZICI NA MÉM MIKRO ÚČTU, NEVIDÍM ALE ŽÁDNÝ ZISK. PROČ?

Zisky si můžete spočítat pomocí následujícího vzorce: (Cena uzavření–cena otevření)*Velikost kontraktu*Loty Příklad Máte MIKRO účet (Výše kontraktu je 1000), a otevřeli jste pozici 0,01 lotů na páru EUR/USD.
Cena otevření = 1,29887, cena uzavření = 1,29906 Výpočet je následující: (1,29906−1,29887)*1000*0,01= 0,0019 USD (výsledek je vždy v druhé měně měnového páru).
Jak vidíte, 0,0019 USD je příliš malý zisk na to, aby byl na vaší platformě vidět, u zisku se totiž zobrazují pouze 2 desetinná místa.

CO JE TO STOP LOSS?

Stop loss je příkaz pro uzavření dříve otevřené pozice při ceně, která je pro klienta menší než cena platná při zadávání příkazu stop loss. Stop loss je mezní bod, který jste si pro váš příkaz nastavili. Po dosažení tohoto limitu bude váš příkaz ukončen. Upozorňujeme však, že je nutné si ponechat určitý odstup od aktuální tržní ceny v okamžiku, kdy nastavujete příkazy stop/limit.
Funkce stop loss je užitečná, pokud chcete minimalizovat vaše ztráty v případě, že jde trh proti vám. Stop loss je vždy nastaven pod aktuální cenou NABÍDKY na NÁKUPU, nebo nad aktuální POPTÁVKOVOU cenou na PRODEJI.
Funkce stop loss je užitečná, pokud chcete minimalizovat vaše ztráty v případě, že jde trh proti vám. Stop loss je vždy nastaven pod současnou cenou NABÍDKY pro nabídky NÁKUPU, nebo nad aktuální POPTÁVKOVOU cenou pro nabídky PRODEJE.

CO ZNAMENÁ TAKE PROFIT?

Take profit je příkaz pro uzavření dříve otevřené pozice při ceně, která je pro klienta výhodnější než cena platná při zadávání příkazu take profit. Když zisk z dané pozice dosáhne hranice take-profit, pozice se automaticky uzavře. Upozorňujeme však, že je nutné si ponechat určitý odstup od aktuální tržní ceny v okamžiku, kdy nastavujete příkazy stop/limit.
Take profit je vždy nastaven pod aktuální cenou POPTÁVKY pro nabídky PRODEJ, nebo nad aktuální NABÍDKOVOU cenou pro nabídky NÁKUPU.

JAK VYPOČÍTÁM 1 PIP ZISKU NEBO ZTRÁTY?

Částka v základní měně*Pipy = hodnota v měně nabídky
Hodnota 1 pipu v EUR/USD = 1 Lot (100 000 €)*0,0001 = 10 USD
Hodnota 1 pipu v USD/CHF = 1 Lot (100 000 $)*0,0001 = 10 CHF
Hodnota 1 pipu v EUR/JPY = 1 Lot (100 000 €)*0,01 = 1000 JPY

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ VELIKOST LOTU U MIKRO A STANDARDNÍCH ÚČTŮ?

Následující čísla platí pro 1 transakci, můžete otevřít neomezené množství.
STANDARDNÍ účet:
1 Lot = 100 000
Minimální objem obchodu = 0,01
Maximální objem obchodu = 50
Krok = 0,01
MICRO účet:
1 Lot = 1 000
Minimální objem obchodu = 0,01
Maximální objem obchodu = 100
Krok = 0,01
Upozorňujeme, že minimální výše lotu pro obchodování s CFD je 1 lot.

POVOLUJETE ZAJIŠTĚNÍ PROTI RIZIKU (TZV. HEDGING)?

Ano, povolujeme. Vaše pozice na obchodním účtu můžete zajistit. Hedging se realizuje při otevření DLOUHÉ a KRÁTKÉ pozice současně v rámci stejného nástroje. Když otevřete pozici NÁKUP a PRODEJ na stejném nástroji a v téže velikosti lotů, marže je 0.
Pokud však otevřete pozici NÁKUP a PRODEJ CFD stejného typu a velikosti lotů, marže je zapotřebí pouze jednou.
Marže CFD, pokud jste zajišťovali, je vždy 50 %.

CO JE PÁKOVÝ EFEKT? JAK FUNGUJE? PROČ JE POTŘEBA MÉNĚ PENĚZ PRO VYŠŠÍ PÁKOVÝ EFEKT A PŘEDSTAVUJE TO VYŠŠÍ RIZIKO?

Páka je násobkem vašeho zůstatku. To umožňuje otevřít větší obchodní pozice, zatímco požadovaná marže bude snížena podle páky, kterou jste zvolili. I když můžete s pákovým efektem dosáhnout většího zisku, hrozí zde také riziko větší ztráty, protože vámi otevřené pozice budou mít větší objem (velikost lotů).
Příklad: Váš obchodní kapitál je 10 000 EUR Vybrali jste pákový efekt 100: 1 Pro STANDARDNÍ obchodní účet to znamená 100*10 000 = 1 000 000 EUR Při otevření dlouhé pozice EURUSD na 13 055, uzavření pozice na 13 155 Rozdíl je 0,01 000 pipů, tedy 1 000 000*0,01 000 = 10 000 USD, což je dosažený zisk.

MOHU ZMĚNIT SVŮJ PÁKOVÝ EFEKT? POKUD ANO, JAK?

Ne, páku změnit nemůžete.

JAK SE VYPOČÍTÁ ZISK U CFD?

Výpočet zisku je následující:
(Cena uzavření–Cena otevření)*Loty*Velikost kontraktu
Velikost lotů na každé CFD se liší.

KDE JSOU MÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ULOŽENY?

Všechny finanční prostředky našich klientů jsou uloženy na oddělených evropských účtech ve spolehlivých bankovních institucích.

MÁTE SLIPPAGE?

Jestliže obchodujete s námi, ke skluzům téměř nedochází. Pokud však někdy dojde k výrazným ekonomickým změnám z důvodu prudkého vzestupu/poklesu tržní ceny, váš příkaz může být nastavený na jiné sazbě, než jste požadovali.
U FXPN je pro vaše příkazy použitá nejlepší dostupná tržní cena, která by pro vás měla být výhodná.
Více informací o Zásadách provedení příkazů společnosti FXPN naleznete zde.

JAK SI MOHU BÝT JISTÝ, ŽE PENÍZE NA MÉM OBCHODNÍM ÚČTU JSOU V BEZPEČÍ?

Kyperská republika je členským státe Evropské unie, což znamená, že všechny investiční společnosti licencované na Kypru plně podléhají evropským regulacím MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), které platí pro všech 27 zemí Evropské hospodářské zóny. Hlavním cílem tohoto zákona je zvýšení konkurence v oblasti investic a ochrana zájmů klientů investiční společnosti. Podle regulací MiFID by se měly investiční společnosti také stát členy Kompenzačního fondu pro investory, který zajistí, že jsou zájmy klienta chráněny v případě platební neschopnosti společnosti.

MOHU SI OTEVŘÍT VÍCE NEŽ JEDEN OBCHODNÍ ÚČET?

Ano, můžete. Doporučujeme však použít stejné osobní údaje jako u vašich ostatních obchodních účtů.

BUDE MŮJ ÚČET KLASIFIKOVANÝ JAKO NEAKTIVNÍ, POKUD NA NĚM MÁM NULOVÝ ZŮSTATEK?

Obchodní účty s nulovým zůstatkem se klasifikují jako neaktivní po uplynutí doby 90 kalendářních dnů. Vezměte prosím na vědomí, že jakmile je obchodní účet klasifikovaný jako neaktivní, nelze jej znovu otevřít. V případě, že vlastníte pouze jeden účet a ten byl klasifikovaný jako neaktivní, nemáte tedy žádné aktivní účty, musíte si otevřít nový obchodní účet.

UZAVŘETE MOJE OTEVŘENÉ POZICE A ZADANÉ PŘÍKAZY, POKUD PŘEJDU DO REŽIMU OFFLINE?

Otevřené pozice a zadané příkazy zůstávají v systému, i když se z vaší obchodní platformy odhlásíte. Totéž platí pro všechny typy příkazů s výjimkou trailing stop. Příkaz trailing stop nebude aktivní po zavření nebo odhlášení se z platformy MetaTrader4. Také odborní poradci přestanou být aktivní po uzavření platformy MetaTrader 4 nebo pokud se odhlásíte.

NEMOHU SE PŘIHLÁSIT KE SVÉMU ÚČTU A POTŘEBUJI UZAVŘÍT OTEVŘENOU POZICI. JAK MÁM POSTUPOVAT?

Můžete zavřít/otevřít pozici nebo zadat příkaz přes telefon, a to kdykoliv. Jednoduše kontaktujte naši makléřskou firmu na E-mailu brokerage@fxpn.com. Než bude vašemu požadavku vyhověno, požádáme vás z bezpečnostních důvodů o vaše přihlašovací údaje.

JAKÁ JE MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA, SE KTEROU MOHU OBCHODOVAT ON-LINE?

Další informace naleznete na naší webové stránce v sekci obchodní podmínky.

PROČ JSOU SAZBY PRO PŘEVEDENÍ VE STŘEDU ZTROJNÁSOBENÉ?

Při obchodování na spotovém forexovém trhu je datum, do kterého obchodní protistrany musí vypořádat své závazky z finanční transakce, posunuto o dva dny později. Například den pro obchod, který byl uzavřený ve čtvrtek, je pondělí, pro obchod uzavřený v pátek je to úterý atd. Ve středu je částka převedení ztrojnásobena, aby se vykompenzoval následující víkend (během kterého není převedení zpoplatněné, protože o víkendu se neobchoduje).

POSKYTUJETE ŽIVĚ NÁVODY K TOMU, JAK SE POHYBOVAT NA FOREXU? JAK SE MOHU NAUČIT ZÁKLADY OBCHODOVÁNÍ?

Každý klient společnosti FXPN má svého manažera osobních účtů, který neposkytuje pouze plnou technickou podporu prostřednictvím živého chatu, E-mailu nebo po telefonu, ale můžete si s ním také naplánovat individuální školení, abyste se naučili základy investování.

PŘIJÍMÁTE KLIENTY USA?

Podle zákona Dodd-Frank, který nedávno schválil americký kongres, CFTC (Komise pro obchodování s komoditami) nedovoluje, aby si občané USA nadále zakládali obchodní účty u společnosti CFTC. Za tuto nepříjemnost se omlouváme.

CO JE OBCHODOVÁNÍ JEDNÍM KLIKNUTÍM (TZV. ONE-CLICK TRADING)? JAK HO MOHU AKTIVOVAT?

Obchodování jedním kliknutím vám poskytuje možnost otevřít pozice pouhým jedním kliknutím. Pokud však chcete pozici uzavřít, budete tak muset učinit ručně.
K aktivaci obchodování jedním kliknutím použijte šipku, která se nachází v levém rohu vaší tabulky. Kliknutím na tuto šipku povolíte obchodování jedním kliknutím a v levém rohu tabulky se objeví okno.

MOHU ZMĚNIT TYP SVÉHO ÚČTU?

Typ vašeho účtu změnit nelze, ale pokud si přejete otevřít další účet, můžete to snadno a kdykoliv provést tak, že kontaktujete naši administrativní podporu na E-mailu backoffice@fxpn.com

MOHU ZMĚNIT ZÁKLADNÍ MĚNU SVÉHO ÚČTU?

Základní měnu vašeho stávajícího obchodního účtu změnit nelze. Můžete si však otevřít další účet a zvolit preferovanou základní měnu u něj.

POSKYTUJETE MOŽNOST OBCHODOVÁNÍ BINÁRNÍCH OPCÍ?

Ne, neposkytujeme.

VKLADY/VÝBĚRY

JAKÉ MÁM PLATEBNÍ MOŽNOSTI PŘI VKLÁDÁNÍ/VYBÍRÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ?

Nabízíme širokou škálu platebních možností pro vklady/výběry: pomocí několika kreditních karet, několika metod elektronické platby, bankovního převodu, místního bankovního převodu a dalších platebních metod.
Jakmile si otevřete obchodní účet, vyberte na stránkách Vklady/Výběry požadovaný způsob platby a postupujte podle uvedených pokynů.

V JAKÝCH MĚNÁCH MOHU VKLÁDAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA SVŮJ OBCHODNÍ ÚČET?

Vklad můžete uskutečnit v libovolné měně, která bude automaticky převedena na základní měnu vašeho účtu, a to podle aktuálního mezibankovního kurzu u společnosti FXPN.

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA, KTEROU MOHU VLOŽIT/VYBRAT?

Minimální částka vkladu/výběru je 5 USD (nebo ekvivalentní hodnota) pro několik platebních metod podporovaných ve všech zemích. Částka se však liší podle zvoleného způsobu platby a stavu ověření vašeho obchodního účtu.

JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ?

Všem požadavkům na výběr finančních prostředků bude vyhověno do 24 pracovních hodin. Všechny požadavky na výběr se však okamžitě objeví na obchodním účtu klienta jako nevyřízené výběry. Všechny klientovy požadavky na výběr se zpracovávají v měně, ve které byly finanční prostředky vloženy. Pokud se měna při vkladu liší od měny při převodu, společnost FXPN tuto převáděnou částka převede na měnu při převodu aktuálním směnným kurzem.

POKUD ČÁSTKA MÉHO VÝBĚRU PŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSEM VLOŽIL PROSTŘEDNICTVÍM KREDITNÍ//DEBETNÍ KARTY, JAK JI MOHU VYBRAT?

Vzhledem k tomu, že na vaši kartu můžeme převést zpět pouze stejnou částku, kterou jste vložili, zisky lze převést na váš bankovní účet prostřednictvím bankovního převodu. Pokud jste také provedli vklady pomocí elektronické peněženky, máte také možnost výběru zisků na stejnou elektronickou peněženku.

MOHU VYBRAT SVÉ PENÍZE, POKUD MÁM OTEVŘENOU POZICI?

Ano, pokud v okamžiku platby vaše volná marže překročí částku zadanou v příkazu k výběru včetně všech poplatků za platbu. Volná marže se počítá jako vlastní kapitál snížený o nezbytnou marži (požadovaná pro udržení otevřené pozice). Pokud na vašem obchodním účtu nemáte dostatek volné marže, systém vaši žádost nepřijme a budete muset částku snížit. Upozorňujeme, že jakýkoliv kreditní bonus na vašem účtu je braný jako část vašeho kapitálu a bude odečtený po jakémkoliv výběru.

JAK DLOUHO TRVÁ, NEŽ MOJE FINANČNÍ PROSTŘEDKY DORAZÍ NA MŮJ BANKOVNÍ ÚČET?

Záleží na zemi, do které peníze posíláte. Standardní bankovní převod v rámci EU trvá 3 pracovní dny. Bankovní převody do některých zemí mohou trvat až 5 pracovních dnů.

JAK DLOUHO TRVÁ VKLAD/VÝBĚR PROSTŘEDNICTVÍM KREDITNÍ KARTY, ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY NEBO JINÉ PLATEBNÍ METODY?

Všechny vklady jsou provedeny okamžitě, s výjimkou bankovního převodu. Všechny výběry jsou zpracované naší administrativní podporou do 24 hodin v pracovních dnech.

ÚČTUJETE NĚJAKÉ POPLATKY ZA VKLADY/VÝBĚRY?

Společnost neúčtuje svým klientům žádné poplatky za vklady nebo výběry kromě těch uskutečněných debetní/kreditní kartou. Zatímco poplatek za výběr ve výši 1,5 % je účtován bez ohledu na výši výběru (od 1. května 2018). Na klienty provádějící vklady i výběry prostřednictvím bankovních převodů se vztahují bankovní poplatky za převod.

MOHU PŘEVÉST FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZE SVÉHO OBCHODNÍHO ÚČTU NA OBCHODNÍ ÚČET JINÉHO KLIENTA?

Ne, není to možné. Je zakázané převádět prostředky mezi účty různých klientů a zapojit jakékoliv třetí strany.

MOHU VLOŽIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČET SVÉHO ZNÁMÉHO/PŘÍBUZNÉHO NEBO Z NĚJ VYBRAT?

Jelikož jsme regulovanou společností, vklady/výběry provedené třetími stranami nepovolujeme. Váš vklad může být provedený pouze z vašeho vlastního účtu a výběr musí být převedený zpět ke zdroji, ze kterého byl provedený vklad.

LZE PŘEVÉZT FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z JEDNOHO OBCHODNÍHO ÚČTU NA JINÝ OBCHODNÍ ÚČET?

Ano, to je možné. O interní převod mezi dvěma obchodními účty můžete požádat, ale pouze v případě, že oba účty byly otevřené vaším jménem a oba byly ověřené.

ZVOLIL JSEM VÍCE NEŽ JEDNU MOŽNOST VKLADU, JAK MOHU NYNÍ SVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYBRAT?

Pokud byla některá z metod vkladu prostřednictvím kreditní/debetní karty, musíte před jinou metodou výběru vždy požádat o výběr až do výše vkladu. Pouze v případě, že částka vložená kreditní/debetní kartou je plně navrácená zpět ke zdroji, můžete zvolit jinou metodu výběru podle vašich dalších vkladů.

OBCHODNÍ PLATFORMY

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI DEMO A REÁLNÝMI ÚČTY?

I když všechny vlastnosti a funkce reálného účtu jsou také dostupné u demo účtu, měli byste brát v úvahu, že simulace neodkáže odrážet podmínky na reálném obchodním trhu. Jeden významný rozdíl je, že objem obchodů provedených v simulaci nemá na trh vliv, zatímco v reálném obchodování objem vliv má, a to především v případě, že se jedná o velký obchod. Rychlost provedení je stejná pro reálné účty i pro demo účty FXPN.

MOHU VYUŽÍT ROBOTA/AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY NEBO EXPERTNÍHO PORADCE (TZV. EA)?

Ano, můžete. Naše obchodní platformy podporují využívání EA.

POSKYTUJETE NĚJAKÝ DRUH ON-LINE PODPORY/NÁVODY JAK OBCHODNÍ PLATFORMY POUŽÍVAT?

Neváhejte kontaktovat vašeho osobního správce účtu prostřednictvím živého chatu, E-mailu nebo telefonicky a domluvte se na předvedení obchodních platforem. Rádi vám také vše osobně a podrobně vysvětlíme, kdykoliv vám to bude časově vyhovovat.

CO JE TO POPTÁVKOVÁ (ASK) A NABÍDKOVÁ (BID) CENA, JAK SI MOHU VE SVÉ TABULCE PROHLÉDNOUT CENY PŘI OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ?

Každý příkaz ke koupi je otevřený za POPTÁVKOVOU cenu a uzavřený za NABÍDKOVOU cenu, a každý příkaz k prodeji je otevřený za NABÍDKOVOU cenu a uzavřený za POPTÁVKOVOU cenu. Ve výchozím nastavení je v tabulce vidět pouze NABÍDKOVÝ řádek. Chcete-li zobrazit POPTÁVKOVÝ řádek, klepněte pravým tlačítkem myši na konkrétní tabulku -> Vlastnosti -> Obecné -> a zaškrtněte Zobrazit řádek POPTÁVKY.

NABÍZÍTE OBCHODNÍ PLATFORMY PRO MAC?

Ano, nabízíme. Obchodní platforma MT4 je k dispozici také pro MAC.

MOHU OBCHODOVAT CFD NA AKCIE S MÝM EXISTUJÍCÍM OBCHODNÍM ÚČTEM MT4?

Ano, můžete.

JAKÉ NÁSTROJE MOHU OBCHODOVAT?

Můžete obchodovat všechny nástroje, které jsou k dispozici u společnosti FXPN, včetně CFD na akcie, akciové indexy, forex, drahé kovy a energie.

JAK NAJDU FINANČNÍ NÁSTROJE PRO SVŮJ OBCHODNÍ ÚČET NA PLATFORMĚ?

V závislosti na typu vašeho účtu jsou obchodní nástroje zobrazeny s jedinečnou příponou.