Vklady a výběry

ZÁSADY VKLADŮ A VÝBĚRŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Vklady

Klient může vložit peněžní prostředky na klientský účet kdykoli v průběhu trvání této smlouvy. Platby budou přijímány bankovním převodem, Swiftem, elektronickou peněženkou, debetní/kreditní kartou nebo jinými prostředky elektronického převodu peněz (ve kterých je klient iniciátorem), které společnost čas od času přijímá. Společnost připíše příslušné finanční prostředky na účet klienta jeden pracovní den po zúčtování částky na bankovní účet společnosti. Příslušná částka bude snížena o veškeré poplatky za převod nebo jiné poplatky, které společnosti vzniknou a jsou uloženy institucí (nebo zprostředkovatelem zapojeným do procesu), která peněžní prostředky drží.

Společnost nepřevede na účet klienta platby od třetích stran nebo od anonymních odesilatelů.

Klient souhlasí s tím, že finanční prostředky budou uloženy na jeho obchodní účet pouze v případě, že je společnost přesvědčena, že odesílatel těchto prostředků je klientem nebo jeho zplnomocněným zástupcem; pokud má společnost v tomto ohledu pochybnosti, má právo tyto prostředky odmítnout a vrátit je odesilateli ve výši po odečtení jakýchkoli poplatků za převod nebo jiných poplatků, které společnosti vznikly, a to za použití stejného způsobu převodu, jakým tyto prostředky původně obdržela.

Dokud nebude váš účet aktivován, nebudete moci obchodovat.

Kreditní/debetní karty

Klient může vložit prostředky na svůj maržový účet prostřednictvím našeho webu, jakmile se přihlásí na svůj osobní účet.

Přijímáme následující debetní a kreditní karty pro měnový pár USD/EUR bez poplatků nebo provizí a za okamžitého zpracování:

 • VISA
 • MASTERCARD
 • SWITCH
 • MAESTRO

Jak vkládat prostředky na váš účet

Chcete-li s námi vkládat prostředky na váš účet, přihlaste se na portál FXPN pomocí přihlašovacích údajů, které vám byly po registraci zaslány E-mailem, přejděte do Moje peněženka > Vklad peněžních prostředků a v seznamu klikněte na požadovaný způsob platby. Po dokončení registrace vám zašleme E-mail s přihlašovacími údaji do vašeho portálu FXPN – tyto přihlašovací údaje použijte. Pokud jste přihlašovací údaje zapomněli, pošlete E-mail na support@fxpn.com.

Další informace

Abyste mohli vložit prostředky na váš obchodní účet pomocí kreditní/debetní karty, je třeba nám poslat naskenované kopie vaší kreditní karty (přední a zadní strana). Následující údaje musí být zřetelně čitelné:

Jméno držitele karty

4 poslední číslice karty

Datum vypršení platnosti

Kreditní/debetní karty mají obvykle nastavený maximální limit 20 000 jednotek měsíčně. Prostředky přesahující tento limit budou vráceny na tu kartu, která byla ke vkladu použita.

Bankovní převod

We accept payments by wire transfers in various currencies to our bank accounts. Bank account details will be provided upon registration.

 

2. Výběry

Společnost provede výběr klientových prostředků na základě žádosti o výběr podané prostřednictvím on-line systému obchodování společnosti (pokud je v daném okamžiku k dispozici).

Klient souhlasí s tím, že výběr jakékoli části finančních prostředků bude uskutečněn stejným způsobem převodu a stejným odesilatelem, od kterého společnost tyto prostředky původně obdržela; za těchto okolností společnost vrátí výši požadovaných prostředků bez jakýchkoli poplatků za převod nebo jiných poplatků, které společnosti vzniknou.

Společnost si vyhrazuje právo zamítnout žádost o výběr ze strany klienta, který požaduje konkrétní způsob převodu, a společnost má právo navrhnout alternativu.

Poté, co společnost obdrží pokyn od klienta k výběru peněžních prostředků z klientského účtu, vyplatí společnost prostředky ve stejný den, jsou-li splněny následující požadavky:

 • Pokyn pro výběr obsahuje všechny potřebné informace (včetně, ale bez omezení na uvedené: číslo účtu jméno, částka, měna);
 • Klient žádá o převod peněžních prostředků bankovním převodem na účet klienta;
 • V okamžiku platby klientova volná marže překročí částku zadanou v příkazu k výběru včetně všech poplatků za platbu;
 • Žádost o výběr obdržená mimo běžnou pracovní dobu bude odpovídajícím způsobem zpracována následující pracovní den.

Výběr prostředků může provést pouze klient. Společnost nebude zpracovávat žádosti o výběry od třetích stran nebo anonymních účtů.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat si další informace a/nebo dokumentaci, aby se ujistila, že je žádost oprávněná. Společnost si dále vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout, pokud se domnívá, že by mohla být neoprávněná. Klient souhlasí s tím, že za takových okolností může při zpracování jeho žádosti dojít ke zpoždění.

Veškeré poplatky za platby a převody budou hrazeny klientem a společnost tyto poplatky odečte z klientského účtu.

Společnost neúčtuje žádné poplatky za vklad nebo výběr ze strany klienta.

Vklady i výběry ze strany klienta prostřednictvím bankovních převodů podléhají poplatkům za bankovní převod.

Minimální částka pro výběr je 5 (pět) USD nebo 5 (pět) GBP nebo 5 (pět) EUR v závislosti na měně účtu klienta.

3. Převod prostředků mezi účty klientů

V případě žádosti o převod peněžních prostředků mezi účty klientů je třeba, aby zúčastněné strany předložily podepsaný příslušný dokument administrativní podpoře společnosti, ve kterém žádají o převod peněžních prostředků.

Společnost má podle svého výhradního uvážení právo tuto žádost zamítnout zejména na základě toho, že pracovník pro dodržování předpisů není přesvědčen o tom, že se jedná o legální transakci.

Pokud potřebujete jakékoli další informace nebo máte dotazy ohledně těchto zásad, kontaktuje nás prosím na E-mailu support@fxpn.eu.

4. Konverzní poměr u vkladů

„Společnost přijímá bezhotovostní převody od klientů v následujících měnách: Euro („EUR“), Libra („GBP“), americký dolar („USD“) a švýcarský frank („CHF“).

Níže uvedené platí pro klienty, kteří vkládají prostředky v jiné měně, než je měna účtu na jejich obchodní platformě (TP). Přepočet vychází z aktuálních kurzů ECB.

Pravidlo pro vklady v určitě měně, která má být přepočtena na jinou měnu z TP:

Čistá přijatá částka bude převedena tak, že se vynásobí sazbou ECB a odečte se od ní 50 pipů, nebo 0,0050.

Příklady:

 • Vklad 10 000 GBP, který má být převeden na USD:
  10 000 * (sazba ECB pro GBPUSD – 0,0050) = 10 000 * (1,37781 – 0,0050) = 13 728,10 USD
 • Vklad 10 000 USD, který má být převeden na GBP:
  10 000 * (sazba ECB pro USDGBP – 0,0050) = 10 000 * (0,72579 – 0,0050) = 7 207,90 GBP
 • Vklad 10 000 EUR, který má být převeden na GBP:
  10 000 * (sazba ECB pro EURGBP – 0,0050) = 10 000 * (0,8585 – 0,0050) = 8 880,80 GBP
 • Vklad 10 000 EUR, který má být převeden na USD:
  10 000 EUR * (sazba ECB pro EURUSD – 0,0050) = 10 000 * (1,2203 – 0,0050) = 12 153 USD
 • Vklad 10 000 EUR, který má být převeden na CHF:
  10 000 * (kurz ECB pro EURCHF – 0,0050) = 10 000 * (1,1774 – 0,0050) = 11 727 CHF

Společnost podnikne přiměřené kroky, aby došlo k převodu měn do 2 pracovních dnů, ale v případě zpoždění způsobeného nepředvídanými událostmi odpovědnost nenese.

Klient přijímá veškeré poplatky a veškeré výkyvy měny vyplývající ze směny.