Лицензиране

FXPN > Лицензиране

ЛИЦЕНЗ ОТ CYSEC

Leverate Financial Services Ltd се регулира от Кипърската комисия за ценни книжа и фондови борси (лиценз №160/11), която оторизира компанията да предоставя първокласни брокерски услуги и автоматизирана обработка във всички държави членки на Европейския съюз и други трети държави. Комисията за ценни книжа и борси в Кипър (CySEC) е надзорен и регулаторен орган за дружества за инвестиционни услуги в Кипър и е член на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR). Leverate Financial Services Ltd спазва всички приложими ЕС и местни регламенти, включително Директивата за европейските пазари на финансови инструменти (MiFID) и Закона за инвестиционните услуги и дейности в Кипър и регулираните пазари от 2007 г. (Закон 144 (I)/2007).

 

ЛИЦЕНЗ ОТ MIFID

Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID II) 2014/65/ЕС (MiFID II) е директива, приета от Европейския парламент и на Съвета на ЕС, която влезе в сила във всички страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) на 1 ноември 2007 г. MiFID II е приета в Кипър чрез кипърския Закон 87 (I)/2017 относно предоставянето на инвестиционни услуги, упражняването на инвестиционни дейности и работата на регулираните пазари (Закон за инвестиционните услуги в Кипър). MiFID II осигурява хармонизирана регулаторна среда за инвестиционни услуги и дейности в 30 държави членки на ЕИП (27-те държави членки на Европейския съюз плюс Исландия, Норвегия и Лихтенщайн). Основните цели на MiFID II са да повиши финансовата прозрачност, да увеличи конкуренцията и да предложи по-голяма защита на потребителите в инвестиционните услуги. Leverate Financial Services Limited – като европейска инвестиционна фирма, регулирана от Кипърската комисия за ценни книжа и борси (CySEC) (номер на лиценз от CySEC 160/11) – спазва всички приложими Европейски и местни закони и регламенти, включително MiFID II и кипърския Закон за инвестиционните услуги.

За повече информация се свържете с нас
Вижте лиценза тук.

Leverate Financial Services Ltd има лиценз и се регулира от Кипърската комисия по ценни книжа и борси с лиценз CIF №160/11
Предупреждение за риск: Нашите услуги включват продукти, които се търгуват с маржин и носят висока степен на риск за Вашия капитал. Може да загубите частично или изцяло инвестиционния си капитал. Вижте подробните предупреждения за риска, които се намират тук: Уведомление за риск от LFS.

Leverate Financial Services Limited е член на Фонда за компенсация на инвеститорите (ICF) в съответствие със Закон 144 (I)/2007. Целта на ICF е да обезпечи исковете за компенсация на парични плащания срещу кипърски инвестиционни фирми и да осигури защитата им в случаите, когато даден член на фонда не е в състояние да изпълни задълженията си. Клиентите на Leverate Financial Services Ltd са защитени от Фонда за компенсация на инвеститорите (ICF) до 20 000 евро на човек.

Zavos City Center, 4th Floor
88 Ayias Fylaxeos St.
Limassol 3025
Cyprus

Телефон: +357 25 25 44 22
Факс: +357 25 25 44 23
Имейл: [email protected]