Икономически календар

FXPN > Икономически календар

Станете уверен трейдър с
Икономически календар на TC

Икономическият календар на TC с макроикономически данни в реално време, с които може да се работи, позволява лесно да наблюдавате, предвиждате и действате при събития с потенциал за раздвижване на пазара.

Филтрирайте икономическите събития в 38 различни държави по държави или очаквана важност, проследете всяко събитие в реално време или хвърлете един поглед как се е развило събитието през последните 5 години в графиката на цените!

Урок
3 мин. за четене

Изглед на календар

Нека за начало разгледаме календара. В него ще откриете текущите и бъдещите икономически събития, подредени хронологично и с червена линия, указващо текущото време. Ние автоматично ще отчетем местната Ви часова зона, но при необходимост можете по всяко време да превключите на друга в горния край!

1. Изследвайте избрани индекси или форекс двойки

В горния десен ъгъл можете да изберете дали да използвате календара, за да изследвате избрани индекси/форекс двойки.

2. Икономически събития

В календара ще откриете цялата налична най-актуална информация (актуализира се в реално време) за всяко икономическо събитие, включително: Заглавието на събитието, часът на случването му, държавата, в която се случва, очакваното му влияние върху валутите, прогнозните стойности и действителните стойности, ревизиите и предишните стойности.

3. Филтриране

Вляво ще откриете филтъра, чрез който можете лесно да нагласите календара да показва събитията, които представляват интерес за Вас, по държава или по важност.

4. Икономически показатели

В календара ще откриете цялата налична най-актуална информация (актуализира се в реално време) за всяко икономическо събитие, включително: Заглавието на събитието, часът на случването му, държавата, в която се случва, очакваното му влияние върху валутите, прогнозните стойности и действителните стойности, ревизиите и предишните стойности.

Графика на цените

Добре дошли при графиките! Тук ще откриете избраното икономическо събитие, изразено наред с данните за ценообразуването през последните пет години за свързан индекс или валутна двойка.

1. Превключване на индекси или валутни двойки

Можете лесно да превключите индексите или валутните двойки, като изберете други от падащия списък, да промените настройките за показване на графиката или да щракнете върху конкретно минало събитие, за да го приближите за преглед по-отблизо.

2. Икономически събития

Добийте ясна представа за миналата тенденция на икономическия показател, като щракнете върху „графика на събитията“. Тук ще видите как „действителната“ стойност се съпоставя с първоначалната „прогнозирана“ стойност за миналите анонси.

В случай на икономически събития без действителна и прогнозна стойност – например речта на губернатор – графиката на събитията няма да бъде налична.