Депозит и теглене

FXPN > Депозит и теглене

Политика За Депозити И Изтегляния

Депозирайте или изтеглете средства по лесен начин, като използвате най-подходящия за вас метод на плащане.

1. Депозити

Клиентът може да депозира средства по Клиентската сметка по всяко време по време на настоящото споразумение. Депозитите ще се приемат чрез банков превод, Swift, електронен портфейл, дебитна/кредитна карта или друг метод за електронен паричен превод (когато инициаторът е Клиент), какъвто понякога се приема от Компанията. Компанията ще кредитира Клиентската сметка в рамките на един работен ден, след като сумата бъде изчистена в банковата сметка на компанията със съответната сума. Съответната сума ще нетна от таксите за превод или други такси, направени от Компанията, които са наложени от Институцията (или посредник, участващ в процеса), която държи Средствата.

Компанията няма да приема плащания на средства от трета страна или анонимни Клиентски акаунти.

Клиентът приема, че Средствата ще бъдат депозирани в търговската му сметка само ако Компанията е убедена, че подателят на Средствата е самият клиент или негов упълномощен представител; ако Компанията не е уверена в горното, то тя има право да отхвърли Средствата и да ги върне на ремитента, нетни от всички такси за превод или други такси, направени от Компанията, използвайки същия метод за превод като този, чрез който тя първоначално е получила Средствата.

Няма да можете да търгувате, докато сметката Ви не бъде активирана.

Кредитни/дебитни карти

Клиентът може да депозира средства в своята маржин сметка чрез нашия уеб сайт, след като влезе в личната си сметка.

Приемаме следните дебитни и кредитни карти за USD/EUR, без такси и комисионни, с незабавно време за обработка:

 • VISA
 • MASTERCARD
 • SWITCH
 • MAESTRO

Как да захраните сметката си

За да захраните сметката си при нас, влезте в портала на FXPN, като използвате идентификационните си данни за влизане, които са ви изпратени по имейл, когато сте се регистрирали, преминете към „Моят портфейл“ > „Депозиране на средства“ и щракнете върху избрания от вас метод на депозиране от наличния списък. Ще ви изпратим имейл с данните за вход във Вашия профил в портала на FXPN след завършване на Вашата регистрация – използвайте тези идентификационни данни. Ако сте загубили идентификационните си данни за влизане, изпратете имейл на [email protected].

Допълнителна информация

Кредитните/дебитните карти обикновено имат месечен лимит за максимален разход от 20 000 единици. Средствата, надвишаващи това ниво, могат да бъдат възстановени на картата, използвана за такъв депозит.

Банков електронен превод

Приемаме плащания с банкови електронни преводи в различни валути по нашите банкови сметки. Данните за банковата сметка ще бъдат предоставени при регистрация.

2. Тегления

Компанията ще изпълнява тегления на клиентски средства след получаване на заявление за теглене, отправено чрез Системата за онлайн търговия на Компанията (ако е налично по това време).

Клиентът приема, че тегленето на която и да е част от Средствата трябва да бъде изпълнено, като се използва същият метод за превод и същият ремитент като тези, от който Компанията първоначално е получила Средствата; при такива обстоятелства Компанията ще върне частта от исканите средства, нетно от таксите за превод или други такси, направени от Компанията.

Компанията си запазва правото да откаже искане за изтегляне от Клиента с конкретен метод за превод и Компанията има право да предложи алтернатива.

След като Компанията получи инструкция от Клиента да изтегли средства от Клиентската сметка, Компанията ще плати средствата същия ден, ако са изпълнени следните изисквания:

За да можете да депозирате средства по Вашата търговска сметка с помощта на кредитна/дебитна карта, ще трябва да ни изпратите сканирани копия (лице и гръб) на вашата кредитна карта, като на копието са ясно видими следните елементи:

Името на картодържателя

Първите 6 и последните 4 цифри трябва да са видими

Датата на изтичане

Подпис

 • Инструкцията за теглене включва цялата необходима информация (включително, но не само: име/номер на сметка, сума, валута);
 • Инструкцията е да се изпълни банков превод на средства по сметката на Клиента;
 • В момента на плащане свободният маржин на клиента надвишава сумата, посочена в инструкцията за теглене, включително всички платежни такси.
 • Исканията за изтегляне, получени извън нормалното работно време, съответно се обработват на следващия работен ден.

Тегленията ще се извършват само към Клиента. Компанията няма да обработва изтегляния към други сметки – на трети страни или анонимни.

Компанията си запазва правото да поиска допълнителна информация и/или документация, за да се увери, че искането е легитимно. Освен това Компанията си запазва правото да отхвърли такова искане, ако прецени, че може да не е законно. Клиентът приема, че при такива обстоятелства може да има забавяне в обработката на искането.

Всички платежни и преводни такси ще бъдат поети от Клиента, а Компанията ще дебитира Клиентската сметка за тези такси.

Компанията не начислява на клиентите никакви такси за депозит или теглене.

Клиентите, които депозират и теглят чрез банкови електронни преводи, ще подлежат на таксуване за електронния превод от страна на банката, която извършва превода.

Минималната сума за теглене е 5 (пет) USD или 5 (пет) GBP или 5 (пет) EUR в зависимост от валутата на сметката на клиента.

3. Прехвърляне на средства между сметки на клиенти

В случай че има искане за превод на средства между сметки на клиенти, заинтересованите страни трябва да представят подписана писмена инструкция за искане на трансакция пред бекофис отдела на компанията.

Компанията, има право, по свое усмотрение, да отхвърли такова искане, особено в случай че Отговорникът по съответствието не е уверен в законността на трансакцията.

Ако се нуждаете от допълнителна информация и/или имате някакви въпроси относно нашите правила, отправете запитването и/или въпросите си на [email protected]

4. Обменни курсове на депозити

Компанията приема електронни преводи от клиенти в следните валути: Евро (EUR), Британска лира (GBP), Щатски долар (USD) и Швейцарски франк (CHF).

Долуизложеното е приложимо за клиенти, депозиращи във валута, различна от валутата на тяхната търговска платформа (ТП). Преобразуването се основава на най-актуалните курсове на ЕЦБ.

За всички валутни депозити, които ще бъдат преобразувани за ТП сметка с друга валута:

Получената нетна сума ще бъде преобразувана чрез умножаване по курса на ЕЦБ минус 50 пипса или 0,0050 в десетични знаци.

Примери:

 • Депозит от 10 000 GBP, преобразувани в USD:
  10 000*(ЕЦБ курс за GBPUSD – 0,0050) = 10 000*(1,37781 – 0,0050) = 13 728,10 USD
 • Депозит от 10 000 USD, преобразувани в GBP:
  10 000*(ЕЦБ курс за USDGBP – 0,0050) = 10 000*(0,72579 – 0,0050) = 7207,90 GBP
 • Депозит от 10 000 EUR, преобразувани в GBP:
  10 000*(ЕЦБ курс за EURGBP – 0,0050) = 10 000*(0,88568 – 0,0050) = 8806,80 GBP
 • Депозит от 10 000 EUR, преобразувани в USD:
  10 000*(ЕЦБ курс за EURUSD – 0,0050) = 10 000*(1,2203 – 0,0050) = 12 153 USD
 • Депозит от 10 000 EUR, преобразувани в CHF:
  10 000*(ЕЦБ курс за EURCHF – 0,0050) = 10 000*(1,1774 – 0,0050) = 11 724 CHF

Компанията ще положи разумни усилия да изпълнени обмяната на валута в рамките на 2 работни дни, но не може да носи отговорност в случай на забавяне поради непредвидени събития.

Клиентът поема всички такси, както и всички валутни колебания, произтичащи от обмена.