Типове сметки

FXPN > Типове сметки

Търговски сметки на FXPN

Функции, включени във всички типове сметки:

Общи условия

* Търговията в качеството на професионален клиент води до загуба на защита – за повече информация вижте „Последици от категоризацията на клиентите“.
** Всички сметки се регулират изцяло от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC). Клиентският риск винаги е ограничен до парите, инвестирани в сметката.

Пояснения

  • Спредовете са променливи, които се показват в реално време на търговската платформа, и може да се различават от посочените в зависимост от пазарните условия.
  • Суаповете подлежат на промяна на седмична база и се показват на търговската платформа.
  • Заявките за типовете сметки подлежат на одобрение от страна на компанията.